The Philosopher Citadel View my profile

เอนทรี่นี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
 
 
แบบฟอร์มการส่ง
ชื่อ:
ชั้นปี:
ลิงค์:
 
ถ้าส่งเป็นทีมก็เขียนชื่อมาให้ครบ ส่วนชั้นปีก็เขียนตามลำดับชื่อเลยนะครับ
 
ส่งภายในวันที่ 18 กรกฎาคม ก่อนเวลาเที่ยงคืนตรงครับ อย่าลืมล่ะ
ชื่อ: ฟีบี ฟอร์จูนิส
ชั้นปี: 5
ลิงค์: http://kim57n.exteen.com/20120719/eed

#4 By k n o c t u a on 2012-07-19 10:59

ชื่อ: อาเดล การ์เร็ท / เอเรส มาส์ เพอร์ซิอัส
(ส่งในนาม ผปค.เช่นกัน...//เรามาจับคู่กันเอานาทีสุดท้าย OTL)
ชั้นปี: 7 กับ 4

ลิงค์: http://cyanic.exteen.com/20120718/eed

#2 By cyanic on 2012-07-19 03:44

ชื่อ: ดาร์เรน เจ. แอปเปิลตัน (แต่ส่งในนามผปค. ได้โปรดอย่าใส่รายชื่อว่ามันออกแบบส่งเลย ไม่เข้าอย่างแรง)
.ชั้นปี: 1 (โข่งตลอดกาล)
.
ลิงค์:
http://gomuth.exteen.com/20120717/eed

#1 By GoMuth on 2012-07-18 21:29